Een Liberapay-team coördineert donaties van verschillende donateurs naar meerdere ontvangers. Donateurs kiezen hoeveel ze willen geven, ontvangers beslissen hoe ze het geld verdelen en Liberapay berekent en voert de transacties uit van donateur naar ontvanger.

Teams bestaan voor persoon-naar-persoon donaties. Ze kunnen niet worden gebruikt door een rechtspersoon om donaties te verspreiden onder haar leden.

Start een team

Je moet eerst inloggen op je account.

Lid worden van een team

Als je hebt bijgedragen aan een project van een team kan je de leden vragen om je uit te nodigen. Vergeet niet om je gebruikersnaam te vertellen.

Geld verdelen

Teams hebben geen hiërarchie. Alle leden zijn gelijk en kiezen hun eigen deel.

Je kunt je deel wijzigen op het team dashboard. Hier staat een tabel met de nominale delen van alle leden voor de volgende en vorige betaaldag. Hier staat ook een schatting van de werkelijke bedragen die ze ontvangen op de volgende betaaldag.

De nominale delen zijn ruwe cijfers die de leden zelf hebben ingevuld. Het daadwerkelijke deel wordt als volgt berekend: eerst telt het systeem alle nominale delen op, dan berekend hij de percentages die elk deel vertegenwoordigd, hierna berekend hij met die percentages het daadwerkelijke inkomen. Nominale delen hebben ook een maximum: de daadwerkelijke delen zijn nooit hoger dan de nominale delen, zelfs als er extra inkomen beschikbaar is.

U kunt u afvragen waarom we nominale delen als maximum hebben ingesteld in plaats van percentages. Dit is zo omdat er dan een ongebruikt deel inkomen kan overblijven, wat goed is om meerdere redenen. Ten eerste biedt het een "kussen" dat de inkomsten van de teamleden stabiliseert. Ten tweede vergemakkelijkt het de integratie van nieuwe leden in een team doordat ze inkomen nemen uit het ongebruikte deel zonder dat het invloed heeft op het inkomen van andere leden. Ten derde geeft het de software de mogelijkheid om de donaties van de donateurs eerlijk te verdelen, wat het systeem eerlijk maakt. Tot slotte stimuleert het om te doneren aan een team als het al zijn doel heeft bereikt, wat goed is voor de stabiliteit van het team zijn inkomen.

Automatisch deel

Standaard hebben alle teamleden hun deel ingesteld op de speciale waarde 'auto', wat overeenkomt met een gelijk deel van de restanten. Met andere woorden, de leden die hun deel expliciet vastleggen, krijgen eerst geld, daarna wordt wat er nog over is in gelijke hoeveelheden verdeeld onder de leden die een automatisch deel hebben.

Regulering van het inkomen

Wanneer "regulering van het inkomen" is ingeschakeld voor een team, kunnen de leden hun deel niet hoger verhogen dan een maximum berekend op basis van de nominale delen op het moment van de vorige uitbetalingsdag. Dit mechanisme is bedoeld om nieuwe medewerkers aan te moedigen zich bij het team aan te sluiten, door ervoor te zorgen dat zij in hun eerste weken geen onevenredig groot deel van het inkomen voor hun rekening nemen.

Het limiet werkt als volgt: je kan altijd je deel naar US$ 1,00 verhogen als het hieronder zat, je kan je deel verdubbelen vergeleken met vorige week, je kan je deel verhogen om het team overgebleven inkomen op te nemen en je kan je deel verhogen tot de mediaan van delen van de vorige betaaldag. Welke van deze mogelijkheden leidt tot het hoogste bedrag bepaald je maximum voor de week.

Inkomensdelen zijn niet gelimiteerd als het team slechts één lid heeft of als vorige week de delen allemaal nul waren (wat het geval is voor een nieuw team dat is ontstaan na de laatste betaaldag).

Neem contact op met de support als je het team inkomensaandeel limiet voor een bestaand team wilt in- of uitschakelen. Vergeet niet te bewijzen dat de verandering is goedgekeurd door de andere teamleden.

Het verwijderen van een teamlid

Je kunt je team verlaten op het dashboard van je team.

Een teamlid verwijderen is nog niet geïmplementeerd. Neem alsjeblieft contact op met bewijs dat het lid moet worden verwijderd en dat er een consensus over is onder de andere leden.

Een teamaccount sluiten

Een teamaccount wordt automatisch gesloten wanneer het laatste lid vertrekt.