Een Liberapay-team coördineert de donaties van meerdere donoren aan meerdere personen. De donateurs kiezen hoeveel ze willen geven, de teamleden geven aan hoe ze het geld willen delen en Liberapay probeert de fondsen dienovereenkomstig te verdelen.

Een teamaccount is niet bedoeld voor gebruik door de personen van één rechtspersoon, maar is bedoeld voor een groep onafhankelijke personen of organisaties die samenwerken aan een gemeenschappelijk project. Het is echter ook oké om een teamaccount aan te maken voor een project dat slechts één persoon heeft, aangezien dit het mogelijk maakt om een donatie te markeren als zijnde bedoeld om dat project specifiek te ondersteunen in plaats van de persoon die erachter zit.

Een teamrekening slaat geen geld op voor later gebruik. Elke donatie wordt onmiddellijk uitgedeeld, indien mogelijk aan meerdere personen, of aan één enkel persoon wanneer het splitsen van het geld niet wordt ondersteund door de betalingsverwerker. Door deze beperkingen in de betalingsverwerking kunnen de bedragen die de personen ontvangen tijdelijk onevenwichtig zijn, vooral als het team minder donateurs heeft dan personen.

Als de Liberapay-teamaccounts niet aan uw behoeften voldoen, kunt u in plaats daarvan gebruik maken van het Open Collective-platform, waarmee een team kan worden "gehost" door een geregistreerde non-profitorganisatie. Deze "fiscale gastheer" is de wettelijke eigenaar van de fondsen van het team, houdt toezicht op het gebruik ervan en brengt meestal een percentage vergoeding in rekening. (We zijn van plan om een soortgelijk systeem te implementeren in Liberapay, maar we weten niet wanneer dit zal gebeuren.)

Start een team

U moet eerst inloggen op uw account.

Lid worden van een team

Als je hebt bijgedragen aan een project van een team kan je de leden vragen om je uit te nodigen. Vergeet niet om je gebruikersnaam te vertellen.

Geld verdelen

Teams hebben geen hiërarchie. Alle leden zijn gelijk en kiezen hun eigen deel.

U kunt uw deel wijzigen op het team dashboard. Hier staat een tabel met de nominale delen van alle leden voor de volgende en vorige betaaldag. Hier staat ook een schatting van de werkelijke bedragen die ze ontvangen op de volgende betaaldag.

De nominale delen zijn ruwe cijfers die de leden zelf hebben ingevuld. Het daadwerkelijke deel wordt als volgt berekend: eerst telt het systeem alle nominale delen op, dan berekend hij de percentages die elk deel vertegenwoordigd, hierna berekend hij met die percentages het daadwerkelijke inkomen. Nominale delen hebben ook een maximum: de daadwerkelijke delen zijn nooit hoger dan de nominale delen, zelfs als er extra inkomen beschikbaar is.

U kunt u afvragen waarom we nominale delen als maximum hebben ingesteld in plaats van percentages. Dit is zo omdat er dan een ongebruikt deel inkomen kan overblijven, wat goed is om meerdere redenen. Ten eerste biedt het een "kussen" dat de inkomsten van de teamleden stabiliseert. Ten tweede vergemakkelijkt het de integratie van nieuwe leden in een team doordat ze inkomen nemen uit het ongebruikte deel zonder dat het invloed heeft op het inkomen van andere leden. Ten derde geeft het de software de mogelijkheid om de donaties van de donateurs eerlijk te verdelen, wat het systeem eerlijk maakt. Tot slotte stimuleert het om te doneren aan een team als het al zijn doel heeft bereikt, wat goed is voor de stabiliteit van het team zijn inkomen.

Automatisch deel

Standaard hebben alle teamleden hun deel ingesteld op de speciale waarde 'auto', wat overeenkomt met een gelijk deel van de restanten. Met andere woorden, de leden die hun deel expliciet vastleggen, krijgen eerst geld, daarna wordt wat er nog over is in gelijke hoeveelheden verdeeld onder de leden die een automatisch deel hebben.

Regulering van het inkomen

Wanneer "regulering van het inkomen" is ingeschakeld voor een team, kunnen de leden hun deel niet hoger verhogen dan een maximum berekend op basis van de nominale delen op het moment van de vorige uitbetalingsdag. Dit mechanisme is bedoeld om nieuwe medewerkers aan te moedigen zich bij het team aan te sluiten, door ervoor te zorgen dat zij in hun eerste weken geen onevenredig groot deel van het inkomen voor hun rekening nemen.

Het limiet werkt als volgt: je kan altijd je deel naar US$ 1,00 verhogen als het hieronder zat, je kan je deel verdubbelen vergeleken met vorige week, je kan je deel verhogen om het team overgebleven inkomen op te nemen en je kan je deel verhogen tot de mediaan van delen van de vorige betaaldag. Welke van deze mogelijkheden leidt tot het hoogste bedrag bepaald je maximum voor de week.

Inkomensdelen zijn niet gelimiteerd als het team slechts één lid heeft of als vorige week de delen allemaal nul waren (wat het geval is voor een nieuw team dat is ontstaan na de laatste betaaldag).

Neem contact op met de support als je het team inkomensaandeel limiet voor een bestaand team wilt in- of uitschakelen. Vergeet niet te bewijzen dat de verandering is goedgekeurd door de andere teamleden.

Het verwijderen van een teamlid

Je kunt je team verlaten op het dashboard van je team.

Een teamlid verwijderen is nog niet geïmplementeerd. Neem alstublieft contact op met bewijs dat het lid moet worden verwijderd en dat er een consensus over is onder de andere leden.

Een teamaccount sluiten

Een teamaccount wordt automatisch gesloten wanneer het laatste lid vertrekt.