Liberapay is 3 jaar geleden gelanceerd en heeft 16.011 accounts.

De laatste betaaldag was 1 week geleden. Er was toen € 2.034,74 overgemaakt tussen 1.787 mensen.
1.404 mensen gaven geld.
437 deelnemers ontvingen geld.
54 deelnemers waren zowel donor als ontvanger.

Gemiddeld doneren mensen € 0,89 aan 2 andere mensen.

Accounts

Aantal open persoonlijke en organisatie accounts op Liberapay

weken

Actieve mensen

Mensen die geld geven en/of ontvangen binnen Liberapay (per week)

weken

Wekelijkse donaties

De som van de wekelijkse donaties, uitgedrukt in EUR.

weken

Verwerkte donaties

De som van de verwerkte donaties, uitgedrukt in EUR.

weken